Korekta językowa

Teksty to wizytówka autora. Dlatego, jeśli chcesz podkreślać swoją rzetelność i profesjonalizm, należy dbać o maksymalną ich poprawność. Korekta językowa to zatem inwestycja, a nie koszt. Jako Heron Translations wykonujemy ją we wszystkich językach świata. Dzięki temu przetłumaczone teksty idealnie odzwierciedlają treść tekstu wyjściowego. Poddajemy je skrupulatnej ocenie, co z kolei sprawia, że możemy spełnić najwyższe branżowe standardy. Korekta językowa – z języka polskiego na obcy.

Napisałeś tekst w obcym języku, ale nie jesteś przekonany co do jego poprawności? Z przyjemnością Ci pomożemy. Niezależnie od tego, czy tekst jest przeznaczony tylko dla Ciebie, czy też dla szerszej publiczności, dzięki nam Twój tekst będzie poprawny, spójny oraz przejrzysty – pomoże w tym korekta językowa. Mamy świadomość, że tworzenie tekstów w języku obcym jest obarczone dużym ryzykiem błędów, dlatego wychodzimy naszym klientom naprzeciw.

Od kilkunastu lat wykrywamy błędy oraz eliminujemy wszystkie „usterki”, np. w postaci powtórzeń językowych, które tak często pozostają niezauważone przez innych korektorów. Wiemy również, że tłumaczenie powinno jak najlepiej oddawać charakter tekstu źródłowego. Zwracamy uwagę także na stylistykę oraz poprawność stosowanych zasad, w tym tzw. reguł regionalnych.

korekty językowe

Dlaczego warto zdecydować się na współpracę z nami?

Tłumaczymy również teksty z języka obcego na polski oraz z języka obcego na język obcy. Jeśli np. przetłumaczone artykuły czy notki prasowe zamierzasz upowszechnić w wielu kanałach, lepiej będzie, jeśli poprawność ich treści zweryfikuje specjalista. Taki tekst będzie zrozumiały dla innych osób, które będą – co więcej – czytały go z przyjemnością.

Sam przetłumaczyłeś tekst? A może zrobił go ktoś inny? W takich sytuacjach również chętnie zweryfikujemy jego poprawność. Przeczytamy go w całości, jednocześnie porównując go z materiałem źródłowym. Istotna jest dla nas nie tylko część merytoryczna, ale także język całej wypowiedzi oraz jej zgodność z tekstem oryginalnym.

W ramach korekty językowej weryfikujemy nie tylko poprawność gramatyczną, językową, składniową, interpunkcyjną, ale również fleksyjną oraz frazeologiczną. Zwracamy uwagę na zastosowaną terminologię, przy jednoczesnym zachowaniu wierności przekładu. Ponadto teksty sprawdzamy pod względem zgodności i kompletności. To wszystko sprawia, że są one zredagowane w taki sposób, że brzmią w pełni naturalnie i płynnie, a do tego są w 100% poprawne. Staramy się, aby były też odpowiednio dopasowane do konkretnej grupy docelowej.

Nie mniejsze znaczenie ma dla nas odpowiednie umieszczenie w tekście danych teleadresowych oraz liczbowych. Pod uwagę bierzemy zapis skrótów, symboli, cudzysłowów, liczb, a także odwołań oraz opisów bibliograficznych. Koncentrujemy się również na cytatach, tytułach oraz nazwach własnych. Teksty czytamy nawet kilkukrotnie, aby upewnić się, że są one w pełni poprawne.

Biuro tłumaczeń - Heron Translations
ul. Gansińca 11/2 , 41-100 Siemianowice Śl.

Zadzwoń